View By Date

Tags

Statistics

 • 532
  Blogs
 • 40
  Active Bloggers
Чехія Україна: 65 blogs
 • 31 Mar 2022
  Як і раніше повідомлялося, сформована життєва проросійська позиція тимчасово виконуючого обов'язки керівника представництва агентства «Россотрудничества» у Празі (Чехія) Шуніної Аліни Андріївни продовжує виявлятися у різних інформаційних виданнях. При цьому дивує те, що людина, яка народилася в Україні, після анексії українського Криму, змогла зрадити свою батьківщину, пристосуватися і злетіти кар'єрними сходами російської влади, тим самим проявивши свою сутність і прихильність до т.зв. «Русского мира». Так, після анексії Росією території АР Крим, маючи українське громадянство, пані Шуніна брала активну участь у проросійських мітингах на підтримку здійснення подальшої військової агресії проти України, закликаючи до захоплення нових територій. Безпринципність і аморальність Шуніної дозволила їй домогтися призначення в офіс «Россотрудничества» в Празі завдяки заступництву одного з високопосадовців РФ. При цьому звертає на себе увагу той факт, що проста дівчина з українського Криму за кілька років злетіла кар'єрними сходами в одній із найкорумпованіших державних структур Росії - «Россотрудничество», через яке обране оточення Путіна, депутати, міністри, чиновники відмивають величезні суми грошей, купуючи при цьому яхти, вілли, а також виводять на особисті рахунки бюджетні кошти. Досягши високого статусу у молодому віці вона продовжує вести підконтрольну Кремлю пропагандистську діяльність, у контексті необхідності розширення ідей «Русского мира». З початку широкомасштабної війни Росії проти українського народу А.Шуніна безпринципно всіляко намагається підкреслити та акцентувати увагу своєї аудиторії на імперських тезах про те, що Україною це не закінчиться і може торкнутися низки країн ЄС, «потенційно небезпечних» для нинішньої влади в Росії. Поширюючи кремлівські наративи про те, що нібито російські війська у процесі військових дій «звільняють» Україну від «нацизму», вона при цьому навмисно замовчує справжній намір Путіна знищити український народ. Як показала практика, підконтрольні Кремлівській верхівці пропагандисти, як і Шуніна, вишукують будь-які способи та засоби, щоб донести та аргументувати «отруйні» ідеї свого бачення майбутнього світобудови західній спільноті. Такої солодкої фінансової можливості не проґавила і Шуніна – фактично громадянка України, яка оформила громадянство РФ і тепер виконує обов'язки керівника представництва агентства «Россотрудничества» у Празі. При цьому слід звернути увагу на той факт, що закордонний паспорт РФ, який використовує А.Шуніна для легалізації свого перебування в ЄС, є юридично не дійсним, оскільки був отриманий на підставі внутрішнього цивільного паспорта РФ серії № 3914 № 786678, виданого їй у 2014 року на території окупованого АР Криму. Проживаючи у Чехії і розлючено сповідуючи цінності «Русского мира» Шуніна, не може не знати про чисельну чеську діаспору в Україні, де більшість представників цього народу мешкають у Житомирській області, мирні жителі якої вже загинули і продовжують гинути під час обстрілів російськими окупантами. Таким чином, підтримка Шуніної подальшого кровопролиття в Європі свідчить про загрозу, яку несе громадянам Чехії нинішній російський режим, що заохочує вбивство мирних громадян в Україні, серед яких уже є етнічні чехи.
 • Як і раніше повідомлялося, сформована життєва проросійська позиція тимчасово виконуючого обов'язки керівника представництва агентства «Россотрудничества» у Празі (Чехія) Шуніної Аліни Андріївни продовжує виявлятися у різних інформаційних виданнях. При цьому дивує те, що людина, яка народилася в Україні, після анексії українського Криму, змогла зрадити свою батьківщину, пристосуватися і злетіти кар'єрними сходами російської влади, тим самим проявивши свою сутність і прихильність до т.зв. «Русского мира». Так, після анексії Росією території АР Крим, маючи українське громадянство, пані Шуніна брала активну участь у проросійських мітингах на підтримку здійснення подальшої військової агресії проти України, закликаючи до захоплення нових територій. Безпринципність і аморальність Шуніної дозволила їй домогтися призначення в офіс «Россотрудничества» в Празі завдяки заступництву одного з високопосадовців РФ. При цьому звертає на себе увагу той факт, що проста дівчина з українського Криму за кілька років злетіла кар'єрними сходами в одній із найкорумпованіших державних структур Росії - «Россотрудничество», через яке обране оточення Путіна, депутати, міністри, чиновники відмивають величезні суми грошей, купуючи при цьому яхти, вілли, а також виводять на особисті рахунки бюджетні кошти. Досягши високого статусу у молодому віці вона продовжує вести підконтрольну Кремлю пропагандистську діяльність, у контексті необхідності розширення ідей «Русского мира». З початку широкомасштабної війни Росії проти українського народу А.Шуніна безпринципно всіляко намагається підкреслити та акцентувати увагу своєї аудиторії на імперських тезах про те, що Україною це не закінчиться і може торкнутися низки країн ЄС, «потенційно небезпечних» для нинішньої влади в Росії. Поширюючи кремлівські наративи про те, що нібито російські війська у процесі військових дій «звільняють» Україну від «нацизму», вона при цьому навмисно замовчує справжній намір Путіна знищити український народ. Як показала практика, підконтрольні Кремлівській верхівці пропагандисти, як і Шуніна, вишукують будь-які способи та засоби, щоб донести та аргументувати «отруйні» ідеї свого бачення майбутнього світобудови західній спільноті. Такої солодкої фінансової можливості не проґавила і Шуніна – фактично громадянка України, яка оформила громадянство РФ і тепер виконує обов'язки керівника представництва агентства «Россотрудничества» у Празі. При цьому слід звернути увагу на той факт, що закордонний паспорт РФ, який використовує А.Шуніна для легалізації свого перебування в ЄС, є юридично не дійсним, оскільки був отриманий на підставі внутрішнього цивільного паспорта РФ серії № 3914 № 786678, виданого їй у 2014 року на території окупованого АР Криму. Проживаючи у Чехії і розлючено сповідуючи цінності «Русского мира» Шуніна, не може не знати про чисельну чеську діаспору в Україні, де більшість представників цього народу мешкають у Житомирській області, мирні жителі якої вже загинули і продовжують гинути під час обстрілів російськими окупантами. Таким чином, підтримка Шуніної подальшого кровопролиття в Європі свідчить про загрозу, яку несе громадянам Чехії нинішній російський режим, що заохочує вбивство мирних громадян в Україні, серед яких уже є етнічні чехи.
  Mar 31, 2022 1509
 • 31 Mar 2022
  Jak již bylo dříve oznámeno, zformovaná vitální proruská pozice úřadující vedoucí zastoupení agentury Rossotrudničestvo v Praze (Česká republika) Shuninej Aliny Andreevny se nadále objevuje v různých informačních publikacích. Zároveň je s podivem, že člověk narozený na Ukrajině po anexi ukrajinského Krymu dokázal zradit svou vlast, přizpůsobit se a letět po kariérním žebříčku ruské vlády, čímž prokázal svou podstatu a oddanost tzv. „ruského světa“. Takže po anexi Ruskem území Autonomní republiky Krym, s ukrajinská občanka A. Shunina se aktivně účastnila proruských shromáždění na podporu další vojenské agrese proti Ukrajině a vyzývala Rusko k obsazení nových území. Bezskrupulóznost a nemorálnost A. Šuniny umožnila její jmenování do úřadu Rossotrudničestva v Praze díky záštitě jednoho z vysokých úředníků Ruské federace. Zároveň je pozoruhodné, že prostá holka z ukrajinského Krymu se za pár let vyšplhala po kariérním žebříčku v jedné z nejzkorumpovanějších státních struktur v Rusku - Rossotrudničestvo, přes které Putinův vybraný kruh, poslanci, ministři, úředníci atd. d. perou obrovské množství peněz, přičemž si pořizují jachty, vily a také stahují rozpočtové prostředky na osobní účty. Poté, co dosáhla vysokého postavení v mladém věku, pokračuje v propagandistických aktivitách řízených Kremlem v souvislosti s potřebou rozšířit myšlenky «Ruského miru». Od zahájení rozsáhlé války proti ukrajinskému lidu ze strany Ruska, se A. Shunina bezzásadově snaží všemi možnými způsoby zdůraznit a zaměřit pozornost svéj auditorie na imperiální teze, že Ukrajinou to neskončí a může ovlivnit aj nekterý zemí EU, které jsou pro současnou vládu v Rusku „potenciálně nebezpečné“. Zatímco šíří narativy Kremlu, že ruské jednotky v procesu nepřátelství údajně „osvobozují“ Ukrajinu od „nacismu“, ona záměrně mlčí o Putinově skutečném záměru zničit ukrajinský lid. Jak ukázala praxe, propagandisté ovládaní Kremlem, podobně jako A. Shunina, hledají jakékoli způsoby a prostředky, aby západnímu společenství předali a zdůvodnili „jedovaté“ myšlenky své vize budoucí světové struktury. Takovou sladkou finanční příležitost si nenechala ujít ukrajinská občanka A. Shunina, která získalá občanství Ruské federace a nyní vykonává funkce vedoucího zastupitelského úřadu agentury Rossotrudničestvo v Praze. Zároveň je třeba věnovat pozornost, že cestovný pas Ruské federace, kterým A. Shunina legalizuje svůj pobyt v EU, není platný, neboť byl získán na základě občanského pasu Ruské federace série č. 3914 č. 786678, vydaný jí v roce 2014 na území okupovaného Krymu. Žijící v České republice a zběsilý vyznávající hodnoty „Ruského světa“ A. Shunina nemůže nevědět o tisící české diaspoře na Ukrajině, z níž většina představitelů tohoto lidu žije v oblasti Žitomyr, jejíž obyvatelé již denně umírají při ostřelování ruskými útočníky. A.Shunina podpora dalšího krveprolití v Evropě tedy ukazuje, jakou hrozbu pro občany ČR představuje podpora současného ruského režimu, který vybízí k zabíjení civilistů na Ukrajině, mezi nimiž jsou již etničtí Češi.
 • Jak již bylo dříve oznámeno, zformovaná vitální proruská pozice úřadující vedoucí zastoupení agentury Rossotrudničestvo v Praze (Česká republika) Shuninej Aliny Andreevny se nadále objevuje v různých informačních publikacích. Zároveň je s podivem, že člověk narozený na Ukrajině po anexi ukrajinského Krymu dokázal zradit svou vlast, přizpůsobit se a letět po kariérním žebříčku ruské vlády, čímž prokázal svou podstatu a oddanost tzv. „ruského světa“. Takže po anexi Ruskem území Autonomní republiky Krym, s ukrajinská občanka A. Shunina se aktivně účastnila proruských shromáždění na podporu další vojenské agrese proti Ukrajině a vyzývala Rusko k obsazení nových území. Bezskrupulóznost a nemorálnost A. Šuniny umožnila její jmenování do úřadu Rossotrudničestva v Praze díky záštitě jednoho z vysokých úředníků Ruské federace. Zároveň je pozoruhodné, že prostá holka z ukrajinského Krymu se za pár let vyšplhala po kariérním žebříčku v jedné z nejzkorumpovanějších státních struktur v Rusku - Rossotrudničestvo, přes které Putinův vybraný kruh, poslanci, ministři, úředníci atd. d. perou obrovské množství peněz, přičemž si pořizují jachty, vily a také stahují rozpočtové prostředky na osobní účty. Poté, co dosáhla vysokého postavení v mladém věku, pokračuje v propagandistických aktivitách řízených Kremlem v souvislosti s potřebou rozšířit myšlenky «Ruského miru». Od zahájení rozsáhlé války proti ukrajinskému lidu ze strany Ruska, se A. Shunina bezzásadově snaží všemi možnými způsoby zdůraznit a zaměřit pozornost svéj auditorie na imperiální teze, že Ukrajinou to neskončí a může ovlivnit aj nekterý zemí EU, které jsou pro současnou vládu v Rusku „potenciálně nebezpečné“. Zatímco šíří narativy Kremlu, že ruské jednotky v procesu nepřátelství údajně „osvobozují“ Ukrajinu od „nacismu“, ona záměrně mlčí o Putinově skutečném záměru zničit ukrajinský lid. Jak ukázala praxe, propagandisté ovládaní Kremlem, podobně jako A. Shunina, hledají jakékoli způsoby a prostředky, aby západnímu společenství předali a zdůvodnili „jedovaté“ myšlenky své vize budoucí světové struktury. Takovou sladkou finanční příležitost si nenechala ujít ukrajinská občanka A. Shunina, která získalá občanství Ruské federace a nyní vykonává funkce vedoucího zastupitelského úřadu agentury Rossotrudničestvo v Praze. Zároveň je třeba věnovat pozornost, že cestovný pas Ruské federace, kterým A. Shunina legalizuje svůj pobyt v EU, není platný, neboť byl získán na základě občanského pasu Ruské federace série č. 3914 č. 786678, vydaný jí v roce 2014 na území okupovaného Krymu. Žijící v České republice a zběsilý vyznávající hodnoty „Ruského světa“ A. Shunina nemůže nevědět o tisící české diaspoře na Ukrajině, z níž většina představitelů tohoto lidu žije v oblasti Žitomyr, jejíž obyvatelé již denně umírají při ostřelování ruskými útočníky. A.Shunina podpora dalšího krveprolití v Evropě tedy ukazuje, jakou hrozbu pro občany ČR představuje podpora současného ruského režimu, který vybízí k zabíjení civilistů na Ukrajině, mezi nimiž jsou již etničtí Češi.
  Mar 31, 2022 1012
 • 22 Jun 2020
  Чехія в найближчому майбутньому прийматиме на лікування поранених на сході українських військовослужбовців. Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс. «Ми обговорили можливість підписання найближчим часом технічної угоди, яка дасть можливість забезпечити лікування наших поранених військових в чеських медичних закладах», – сказав посол. Це було обговорено під час його нещодавньої зустрічі з заступником міністра оборони Чехії.  Євген Перебийніс зазначив, що проєкт повністю фінансуватиме чеська сторона за рахунок коштів, які виділив чеський уряд. Чеське Міноборони готове буде надіслати в Україну літак з військовими медиками, які відберуть тих поранених, яким зможуть забезпечити найефективніше лікування, і доставлять їх до шпиталів. Точна кількість поранених ще не визначена, вона залежатиме від бюджету, який буде виділений. Він також поінформував, що, крім підписання відповідної угоди, потрібно дочекатися повноцінного відкриття кордонів.    
 • Чехія в найближчому майбутньому прийматиме на лікування поранених на сході українських військовослужбовців. Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс. «Ми обговорили можливість підписання найближчим часом технічної угоди, яка дасть можливість забезпечити лікування наших поранених військових в чеських медичних закладах», – сказав посол. Це було обговорено під час його нещодавньої зустрічі з заступником міністра оборони Чехії.  Євген Перебийніс зазначив, що проєкт повністю фінансуватиме чеська сторона за рахунок коштів, які виділив чеський уряд. Чеське Міноборони готове буде надіслати в Україну літак з військовими медиками, які відберуть тих поранених, яким зможуть забезпечити найефективніше лікування, і доставлять їх до шпиталів. Точна кількість поранених ще не визначена, вона залежатиме від бюджету, який буде виділений. Він також поінформував, що, крім підписання відповідної угоди, потрібно дочекатися повноцінного відкриття кордонів.    
  Jun 22, 2020 2742
 • 01 Jun 2020
  На теперешний момент багато українців живе в Чеській Республіці. Хтось працює, хтось навчається, хтось гостює. Сподіваємось, за деякий час відновиться і туризм. В цьому матеріалі спробуємо порівняти грошові витрати за  місяць проживання в Україні та Чехії для людей, які проживають тут не з туристичною метою.  Почнемо з України. З першого січня 2020 року мінімальна заробітна плата в Україні зросла на 550 гривень і  тепер стала 4723 гривні на місяць.  Мінімальна заробітна плата - це національно юридично обов'язкове зобов'язання для роботодавців, яке часто не посилається на рівень життя.  Якщо ж людина за віком, чи з якихось інших причин, вже не працює, то  мінімальна сума виплати без стажу роботи - 1644 гривні, зі стажем - 1889 гривень. У середньому, пенсіонери в Україні отримують 3064 гривні, за вислугою років - 4500 гривень. Також з початку року зріс прожитковий мінімум, що тепер складає 2027 гривень, з липня підніметься до 2118 гривень, а з грудня - до 2189 гривень.  Прожитковий мінімум - це приблизний дохід, необхідний для задоволення основних потреб сім'ї, включаючи продовольство, житло, транспорт, охорону здоров'я, освіту, податкові вирахування та інші потреби. Прожитковий мінімум описує адекватний рівень життя. Спільною метою багатьох аналітичних досліджень з прожиткового мінімуму, які зараз проводяться по всьому світу, є підвищення рівня мінімальної заробітної плати до рівня прожиткового мінімуму.  А як це в Україні? Для прикладу візьмемо Львів та Луцьк. Комунальні платежі за проживання в однокімнатній квартирі в Луцьку за квітень 2020 року складають  1200-2000 грн + орендна плата 1500-3000 грн. Комунальні платежі за проживання в однокімнатній квартирі у Львові за квітень 2020 року, згідно даних  Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг можна теж порахувати, буде 2000-3000 грн + мінімальна орендна плата 4000-5000 грн за однокімнатну квартиру. Звичайно, що ці суми за оренду та комунальні послуги, є дещо умовними і можуть бути як більшими, так і меншими. Все залежить від особистих потреб кожного мешканця, того чи він або вона орендує житло, та району де це житло розташоване. Також слід врахувати можливість оформлення субсидій. Додамо сюди проїзд. Хоча транспорт ще не запустили в усій країні, але з 1 червня вже починають відновлювати в рамках послаблення карантину.  Маршрутка в Луцьку коштує 6 грн, тролейбус 4 грн. Уявімо, що на роботу ви їдете маршруткою (поспішаєте), а назад вже можна і тролейбусом. Помножимо на стандартний робочій графік - 5 робочих днів на тиждень, тоді в середньому, в місяць, на транспорт до роботи в Луцьку ви витратите 200 грн. Львів більше місто, тут можливі пересадки. Квиток в маршрутці коштував до карантину 8 грн, в трамваї - 6 грн. Порахуємо, що в середньому на день добирання по місту ви витрачаєте 20 грн, множимо на 5 робочих днів - на місяць обійдеться десь в 400 грн. Додамо сюди їжу. Різні джерела подають цифри від 2500 грн до 5000 грн, які українець витрачає за місяць на їжу, в залежності від гастрономічних уподобань. Середній показник - 3800 грн на місяць.  Додамо ще послуги зв'язку та інтернет: 200-400 грн на місяць, в залежності від оператора мобільного зв'язку та інтернет-провайдера.  Не рахуємо сюди ще розваги та медичні витрати. І все одно, для того щоб прожити місяць у Луцьку на зйомній однокімнатній квартирі, їздити на роботу та мати зв'язок і харчування, необхідно мінімум 5600 грн, у Львові - мінімум 9100 грн. Офіційний прожитковий мінімум в Україні на 2020 рік, нагадуємо, - 2027 грн, а мінімальна заробітна плата - 4723 гр. Подивимось, як в Чехії. З  1 квітня 2020 року урядом Чехії було прийнято рішення про підвищення прожиткового мінімуму. Тепер сума прожиткового місячного мінімуму на одну людину - 3860 чеських крон.  Інтернет-ресурс WageIndicator аналізує прожитковий мінімум разом з мінімальною заробітною платою. Таблиця показує найнижчу щомісячну мінімальну заробітну плату в країні. Звіт про щомісячний заробіток працівників низько-, середньо- та висококваліфікованих професій отримують із добровільного веб-опитування WageIndicator щодо праці та заробітної плати. Результати в таблиці округлені. Витрати на харчування - основна складова прожиткового мінімуму і визначається ціною продовольчого кошика. Ціни на продукти взяті зі статистичного аналізу WageIndicator, який збирає фактичні ціни на всі товари, необхідні для розрахунку прожиткового мінімуму. Продовольчий кошик масштабується до 2100 калорій на людину в день, що є харчовою потребою для міцного здоров'я, запропонованою Світовим банком. Є сайт, де ви можете переглянути та порівняти ціни й акції на продукти у магазинах в Чеській Республіці:  kupi.cz.  Щодо житла. Деякі роботодавці пропонують своїм працівникам безкоштовне житло. Тоді працівник суттєво заощаджує і не витрачає зайві кошти на своє проживання в країні. В середньому, у Чехії розцінки на житло будуть такими: Койко-місце у Празі – 3-5 тисяч чеських крон, у інших містах – 2-4 тисячі чеських крон; Кімната у Празі – 8 тисяч чеських крон, у інших містах  – 6-7 тисяч чеських крон;  Квартира у Празі – від 20 тисяч чеських крон, у інших містах – від 8-10 тисяч і вище. У столиці звичайно найвищі ціни на нерухомість, в регіонах вартість житла буде не такою високою.  Варто також пам’ятати про комунальні послуги – вони складають від 2700 до 4100 чеських крон, в залежності від житла та ощадливості в споживанні. У Чехії існує два види проїзних:  звичайний – 670 крон на місяць та іменний – 540 крон на місяць Одна з основних необхідних витрат - поповнення мобільного телефону. Поповнити рахунок можна від 250 крон до 1-1,5 тисячі крон за місяць. Проте, У Чехії, а особливо у Празі, майже усюди є вай-фай, до якого можна підключитися і вільно користуватись інтернетом. Витрати на проживання в Чеській Республіці  в реальному часі можна порівняти на сайті Numbeo Відійшовши від теоретичних відомостей, запитаємо в людей, які проживають в Луцьку, Львові, Празі та Брно, скільки вони витрачають за місяць на житло, продукти, транспорт, мобільний та інтернет: Катерина: “Знімаю однокімнатну квартиру в Луцьку, разом з комунальними обходиться в 2700 грн. Їжу купую в супермаркетах і на базарі, витрачаю до 2000 грн в місяць. Мобільний - 100 грн, інтернет - 100 грн. Маю велосипед, тому не користуюсь громадським транспортом”. Уляна: “Я здаю квартиру у Львові за 8 тисяч. Це студія, 2 кімнати, в новому будинку, неподалік центру. Техніка була, частину меблів (диван, ліжко, столи робочі) - були їхніми. Комунальні коливаються від 2300  (січень 2020) / міс - зима до 500/міс (липень 2019).  В середньому - 1000-1200 грн/міс. Знайомий винаймає нову однокімнатну студію за 7000 тис/місяць, неподалік залізничного вокзалу (Ольги і Єлизавети), комунальні в середньому 1 тис грн/міс. До того винаймав в тому ж районі, ближче до Скрині - 6 тис/міс. в радянському стані однокімнатну, де опалювалась лише спальня. Друзі знайшли акуратну 2 кімнатну квартиру за 3500 /міс., комунальні десь 2500 взимку, 1000 - влітку. В мене на продукти в середньому йде 3 тисячі в місяць, але я не економлю (купую червону рибу, якісь дорогі консерви чи овочі) і мало харчуюсь поза домом (кафе, ресторани). Інтернет в мене входить в комунальні, але наскільки знаю, коливається від 120 - 180 грн/місяць в залежності від оператора і умов. Телефон по тарифу оператора. Я потребую бути постійно на зв'язку, і користуюсь інтернетом, то на 2 карточки в мені йде десь 200 грн/місяць. Але є тарифи щось типу 60 грн/місяць і живи спокійно, просто рахуй хвилини. Транспорт залежить від того, як ти плануєш час. Громадський транспорт - 8 грн, трамвай 6/8 грн, то = 16 грн/день. Якщо на таксі їздити, то зараз убер в середньому 60-70 грн. А так, то коливається від 50 до 120 грн за поїздку. Але у Львові краще шукати житло біля роботи і ходити пішки”. Ірина: “Я живу в Празі і плачу за двокімнатну квартиру 20 тис крон на місяць (це з комунальними). Їм приблизно на 3 - 3.5 тис в місяць. Переважно готую сама, продукти купую в супермаркетах. Користуюся усіма видами міського транспорту і маю річний проїзний за 3 650  крон (в рік). Інтернет в квартирі 500 крон/міс. Мобільний зв’язок - 400 крон на місяць, але не можу знайти добрий тариф і цього вистачає на коротко і на мало”. Віктор: “Живу в місті Брно в однокімнатній квартирі з кухонним куточком. Плачу в місяць 7000 крон. На їжу я трачу в районі 2000 крон. Купую їжу в основному в супермаркеті Пені або Лідл. В мене контракт з мобільним оператором T-Mobile на два телефоні числа моє та друга. Кожен з нас платить по 650 крон, за тариф з безлімітним інтернетом”. Як бачимо, жити на прожитковий мінімум, орендуючи квартиру, практично неможливо, що в Україні, що в Чехії. Сподіваємось, з часом це зміниться.  Автор: Катерина Рубан, спеціально для UAPORTAL  
 • На теперешний момент багато українців живе в Чеській Республіці. Хтось працює, хтось навчається, хтось гостює. Сподіваємось, за деякий час відновиться і туризм. В цьому матеріалі спробуємо порівняти грошові витрати за  місяць проживання в Україні та Чехії для людей, які проживають тут не з туристичною метою.  Почнемо з України. З першого січня 2020 року мінімальна заробітна плата в Україні зросла на 550 гривень і  тепер стала 4723 гривні на місяць.  Мінімальна заробітна плата - це національно юридично обов'язкове зобов'язання для роботодавців, яке часто не посилається на рівень життя.  Якщо ж людина за віком, чи з якихось інших причин, вже не працює, то  мінімальна сума виплати без стажу роботи - 1644 гривні, зі стажем - 1889 гривень. У середньому, пенсіонери в Україні отримують 3064 гривні, за вислугою років - 4500 гривень. Також з початку року зріс прожитковий мінімум, що тепер складає 2027 гривень, з липня підніметься до 2118 гривень, а з грудня - до 2189 гривень.  Прожитковий мінімум - це приблизний дохід, необхідний для задоволення основних потреб сім'ї, включаючи продовольство, житло, транспорт, охорону здоров'я, освіту, податкові вирахування та інші потреби. Прожитковий мінімум описує адекватний рівень життя. Спільною метою багатьох аналітичних досліджень з прожиткового мінімуму, які зараз проводяться по всьому світу, є підвищення рівня мінімальної заробітної плати до рівня прожиткового мінімуму.  А як це в Україні? Для прикладу візьмемо Львів та Луцьк. Комунальні платежі за проживання в однокімнатній квартирі в Луцьку за квітень 2020 року складають  1200-2000 грн + орендна плата 1500-3000 грн. Комунальні платежі за проживання в однокімнатній квартирі у Львові за квітень 2020 року, згідно даних  Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг можна теж порахувати, буде 2000-3000 грн + мінімальна орендна плата 4000-5000 грн за однокімнатну квартиру. Звичайно, що ці суми за оренду та комунальні послуги, є дещо умовними і можуть бути як більшими, так і меншими. Все залежить від особистих потреб кожного мешканця, того чи він або вона орендує житло, та району де це житло розташоване. Також слід врахувати можливість оформлення субсидій. Додамо сюди проїзд. Хоча транспорт ще не запустили в усій країні, але з 1 червня вже починають відновлювати в рамках послаблення карантину.  Маршрутка в Луцьку коштує 6 грн, тролейбус 4 грн. Уявімо, що на роботу ви їдете маршруткою (поспішаєте), а назад вже можна і тролейбусом. Помножимо на стандартний робочій графік - 5 робочих днів на тиждень, тоді в середньому, в місяць, на транспорт до роботи в Луцьку ви витратите 200 грн. Львів більше місто, тут можливі пересадки. Квиток в маршрутці коштував до карантину 8 грн, в трамваї - 6 грн. Порахуємо, що в середньому на день добирання по місту ви витрачаєте 20 грн, множимо на 5 робочих днів - на місяць обійдеться десь в 400 грн. Додамо сюди їжу. Різні джерела подають цифри від 2500 грн до 5000 грн, які українець витрачає за місяць на їжу, в залежності від гастрономічних уподобань. Середній показник - 3800 грн на місяць.  Додамо ще послуги зв'язку та інтернет: 200-400 грн на місяць, в залежності від оператора мобільного зв'язку та інтернет-провайдера.  Не рахуємо сюди ще розваги та медичні витрати. І все одно, для того щоб прожити місяць у Луцьку на зйомній однокімнатній квартирі, їздити на роботу та мати зв'язок і харчування, необхідно мінімум 5600 грн, у Львові - мінімум 9100 грн. Офіційний прожитковий мінімум в Україні на 2020 рік, нагадуємо, - 2027 грн, а мінімальна заробітна плата - 4723 гр. Подивимось, як в Чехії. З  1 квітня 2020 року урядом Чехії було прийнято рішення про підвищення прожиткового мінімуму. Тепер сума прожиткового місячного мінімуму на одну людину - 3860 чеських крон.  Інтернет-ресурс WageIndicator аналізує прожитковий мінімум разом з мінімальною заробітною платою. Таблиця показує найнижчу щомісячну мінімальну заробітну плату в країні. Звіт про щомісячний заробіток працівників низько-, середньо- та висококваліфікованих професій отримують із добровільного веб-опитування WageIndicator щодо праці та заробітної плати. Результати в таблиці округлені. Витрати на харчування - основна складова прожиткового мінімуму і визначається ціною продовольчого кошика. Ціни на продукти взяті зі статистичного аналізу WageIndicator, який збирає фактичні ціни на всі товари, необхідні для розрахунку прожиткового мінімуму. Продовольчий кошик масштабується до 2100 калорій на людину в день, що є харчовою потребою для міцного здоров'я, запропонованою Світовим банком. Є сайт, де ви можете переглянути та порівняти ціни й акції на продукти у магазинах в Чеській Республіці:  kupi.cz.  Щодо житла. Деякі роботодавці пропонують своїм працівникам безкоштовне житло. Тоді працівник суттєво заощаджує і не витрачає зайві кошти на своє проживання в країні. В середньому, у Чехії розцінки на житло будуть такими: Койко-місце у Празі – 3-5 тисяч чеських крон, у інших містах – 2-4 тисячі чеських крон; Кімната у Празі – 8 тисяч чеських крон, у інших містах  – 6-7 тисяч чеських крон;  Квартира у Празі – від 20 тисяч чеських крон, у інших містах – від 8-10 тисяч і вище. У столиці звичайно найвищі ціни на нерухомість, в регіонах вартість житла буде не такою високою.  Варто також пам’ятати про комунальні послуги – вони складають від 2700 до 4100 чеських крон, в залежності від житла та ощадливості в споживанні. У Чехії існує два види проїзних:  звичайний – 670 крон на місяць та іменний – 540 крон на місяць Одна з основних необхідних витрат - поповнення мобільного телефону. Поповнити рахунок можна від 250 крон до 1-1,5 тисячі крон за місяць. Проте, У Чехії, а особливо у Празі, майже усюди є вай-фай, до якого можна підключитися і вільно користуватись інтернетом. Витрати на проживання в Чеській Республіці  в реальному часі можна порівняти на сайті Numbeo Відійшовши від теоретичних відомостей, запитаємо в людей, які проживають в Луцьку, Львові, Празі та Брно, скільки вони витрачають за місяць на житло, продукти, транспорт, мобільний та інтернет: Катерина: “Знімаю однокімнатну квартиру в Луцьку, разом з комунальними обходиться в 2700 грн. Їжу купую в супермаркетах і на базарі, витрачаю до 2000 грн в місяць. Мобільний - 100 грн, інтернет - 100 грн. Маю велосипед, тому не користуюсь громадським транспортом”. Уляна: “Я здаю квартиру у Львові за 8 тисяч. Це студія, 2 кімнати, в новому будинку, неподалік центру. Техніка була, частину меблів (диван, ліжко, столи робочі) - були їхніми. Комунальні коливаються від 2300  (січень 2020) / міс - зима до 500/міс (липень 2019).  В середньому - 1000-1200 грн/міс. Знайомий винаймає нову однокімнатну студію за 7000 тис/місяць, неподалік залізничного вокзалу (Ольги і Єлизавети), комунальні в середньому 1 тис грн/міс. До того винаймав в тому ж районі, ближче до Скрині - 6 тис/міс. в радянському стані однокімнатну, де опалювалась лише спальня. Друзі знайшли акуратну 2 кімнатну квартиру за 3500 /міс., комунальні десь 2500 взимку, 1000 - влітку. В мене на продукти в середньому йде 3 тисячі в місяць, але я не економлю (купую червону рибу, якісь дорогі консерви чи овочі) і мало харчуюсь поза домом (кафе, ресторани). Інтернет в мене входить в комунальні, але наскільки знаю, коливається від 120 - 180 грн/місяць в залежності від оператора і умов. Телефон по тарифу оператора. Я потребую бути постійно на зв'язку, і користуюсь інтернетом, то на 2 карточки в мені йде десь 200 грн/місяць. Але є тарифи щось типу 60 грн/місяць і живи спокійно, просто рахуй хвилини. Транспорт залежить від того, як ти плануєш час. Громадський транспорт - 8 грн, трамвай 6/8 грн, то = 16 грн/день. Якщо на таксі їздити, то зараз убер в середньому 60-70 грн. А так, то коливається від 50 до 120 грн за поїздку. Але у Львові краще шукати житло біля роботи і ходити пішки”. Ірина: “Я живу в Празі і плачу за двокімнатну квартиру 20 тис крон на місяць (це з комунальними). Їм приблизно на 3 - 3.5 тис в місяць. Переважно готую сама, продукти купую в супермаркетах. Користуюся усіма видами міського транспорту і маю річний проїзний за 3 650  крон (в рік). Інтернет в квартирі 500 крон/міс. Мобільний зв’язок - 400 крон на місяць, але не можу знайти добрий тариф і цього вистачає на коротко і на мало”. Віктор: “Живу в місті Брно в однокімнатній квартирі з кухонним куточком. Плачу в місяць 7000 крон. На їжу я трачу в районі 2000 крон. Купую їжу в основному в супермаркеті Пені або Лідл. В мене контракт з мобільним оператором T-Mobile на два телефоні числа моє та друга. Кожен з нас платить по 650 крон, за тариф з безлімітним інтернетом”. Як бачимо, жити на прожитковий мінімум, орендуючи квартиру, практично неможливо, що в Україні, що в Чехії. Сподіваємось, з часом це зміниться.  Автор: Катерина Рубан, спеціально для UAPORTAL  
  Jun 01, 2020 8395
 • 14 May 2020
  Поштові відправлення під час карантину стали доволі актуальною послугою. Оскільки кордони деяких країн (і Україна серед них) все ще закриті, оскільки значна кількість покупок, зустрічей та спілкування відбувається онлайн - поштові перевізники стали невід'ємною частиною нашого  життя.  То кого ж з них обрати? Давайте порівняємо. Скажімо, мені потрібно надіслати книжки подрузі з України  в Чехію. Маленький пакунок 30 см:10см:10см, до 2 кг вагою. Як це зробити?Спочатку я ввожу в пошуковик запит: “поштові відправлення за кордон”. Перше, що мені пропонує Google - сайт Укрпошти.Там читаю: Як відправити посилку за кордон Перевірте, чи вкладення дозволене до пересилання, за посиланням.Перехожу за посиланням:Крім того, що не можна і можна відправити поштою в Чехію, дізнаюсь ще, що більше 30 кг книжок пересилати не можна, та я і не збиралась. Читаю далі. Виберіть поштове відділення, у якому вам буде зручно оформити відправлення. В обласних центрах можна викликати кур’єра, заповнивши форму на сайті.В кілька кліків на інтерактивній карті обираю найближче від себе відділення. Ознайомтеся з правилами митного оформлення.Обираю “фізична особа” (з “юридичною особою” є свої нюанси). Якщо вартість відправлення ≤ 10 тис. євро, митне оформлення проходить без участі відправника. Для відправки вантажу необхідно надати такі документи:- Поштова декларація CN23 (для відправлень з оголошеною цінністю з вкладенням готівки і посилок) - 3 примірники або CN22 (для дрібних пакетів, рекомендованих мішків «М», відправлень з оголошеною цінністю) - 1 примірник.- Документ, що підтверджує походження і вартість товару (товарний або касовий чек). Якщо чека немає, то митниця знаходить такий товар в інтернеті і підтверджує його ціну або видає рішення по вартості товару, ґрунтуючись на ціни на аналогічні товари. При експорті товарів з України митні платежі не нараховуються.Читаю перелік товарів, знаходжу книги: “Експорт. Обмеження за вартістю — до 10 тис. євро. Для експорту книг, виданих понад 50 років тому, потрібно отримати висновок Міністерства культури”. Самостійно оформіть відправлення в мобільному додатку чи особистому кабінеті. Якщо користуватися особистим кабінетом, отримуєте знижку 3% на дрібні пакети та посилки. Роздрукуйте супровідні документи.Якщо оформлюєте посилку у відділенні, підготуйте таку інформацію для заповнення супровідних документів:- ПІБ, повну поштову адресу, індекс і номер телефону відправника;- ПІБ, повну поштову адресу, індекс і номер телефону отримувача.Повна поштова адреса включає країну, область (штат), населений пункт, вулицю, номер будинку й номер квартири.Можна встановити додаток і провести всі операції там, але вантаж все одно нести на пошту. Сплатіть послугу.Так само, можна в додатку і можна у відділенні. Отримайте квитанцію, на якій зазначено трек-номер. Відстежувати відправлення можна на сайті, в особистому кабінеті, у мобільному додатку, чат-боті в месенджері або контакт-центрі за номером 0 800 300 545. Перевірте, чи є трекінг для відправлень, що пересилаються до обраної країни. Перевіряємо. Там можна відразу розрахувати вартість, яка залежить від: ваги, розміру, способу пересилання, типу пересилання і курсу долара. Як бачимо, я заплачу, найменше, 455,91 грн за свої книжки. Оскільки зараз в Україні карантин, читаю, які є обмеження стосовно цього. Взнаю, що не можна пересилати маски і що, у зв'язку з обмеженням пересування між країнами, термін доставки може збільшуватись. За змінами щодо роботи “Укрпошти” під час карантину можна слідкувати тут:  Укрпошта працює на експорт у звичайному режимі під час карантину (оновлюється) Далі, звернемось до Нової пошти. Заходжу на сайт, обираю “Міжнародна доставка”. Поки, все подібне на “Укрпошту”, але є бонус: за кордоном доставка здійснюється кур’єром до дверей адресата. Як оформити відправлення Ознайомтесь з Умовами надання послуг на міжнародну доставку.За посиланням відкривається довгий документ, який розписує як працює доставка, всі права, обов'язки сторін та форс-мажорні обставини. Визначте чи не є Ваше відправлення Забороненим для перевезення.Читаю довгий перелік: від особистих документів до сухого льоду. Книжки - можна. Визначте чи ваше відправлення відповідає під Допустимі габарити.Максимальна вага: 70 кгМаксимальні габарити: Довжина - до 120 см, ширина - до 80, висота - до 69 см Ознайомтесь з Тарифами на доставку.Обираю: “Розрахувати”, ввожу дані. Як бачимо, мінімальна доставка моїх книжок “Новою поштою” - 1200 грн. Для цього: Оформіть заявку в Особистому кабінеті, отримайте номер заявки, передайте посилку в найближчому відділенні “Нова Пошта”. Оплатіть послуги при відправленні Передайте одержувачу трекінг-номер відправлення та попередьте про необхідність оплатити митні платежі в країні призначення Також є мобільний додаток.  Але я, поки що, схиляюсь до “Укрпошти”. Наступним в пошуковику йде UPS.Подивимось, що він пропонує. Заходжу в “Міжнародні відправлення”.1. Ознайомтеся з відомостями про відправленняПід час оформлення міжнародного відправлення потрібно надати детальний опис вмісту відправлення або упаковки. Наприклад, чи швидко псуються продукти, що містяться в ньому? Чи можна вважати їх небезпечними під час транспортування або ж забороненими в певних регіонах? Неточний або неоднозначний опис — це одна з найпоширеніших причин затримок товарів під час митного оформлення. Коли ви вводите відомості про вантаж на сайті ups.com, наш інструмент для здійснення відправлень створює для нього транспортну етикетку, комерційний рахунок-фактуру й інші документи, необхідні для митного оформлення, максимально полегшуючи відправлення. Однак завчасне надання певних даних щодо відправлення допоможе швидше пройти процедуру митного оформлення. Що це за відомості? Детальний письмовий опис вмісту відправлення (наприклад, «50 шайб з нержавіючої сталі діаметром 5 мм», а не просто «обладнання») допоможе правильно заповнити інформацію, необхідну для митного оформлення. Яке призначення продукту? Вам потрібно буде вказати призначення вмісту вашого відправлення: продаж, перепродаж або виробництво. Якщо ви відправляєте документ, для нього не потрібно заповнювати форму комерційного рахунка-фактури. З якого матеріалу й де вироблено продукт? Тут потрібно вказати країну походження продукту. Вона може відрізнятися від країни, з якої продукт відправляється. Необхідно вказувати саме ту країну, в якій продукт було виготовлено. Яка вартість відправлення? Мається на увазі ціна придбання товару, який ви надсилаєте. Ціну необхідно вказувати за одиницю товару та у валюті тієї країни, в якій придбано товар. 2. Ознайомтеся з варіантами доставки.Обрати тип доставки і кількість днів - від 1 до 5. 3. Розрахуйте свої витрати.Програма “Розрахунок часу й вартості” надає інформацію про вартість й час доставки з урахуванням вибраного рівня послуги. Як бачимо, доставка книжок мені обійдеться, як мінімум у 1969,90 грн.Обмеження з експорту через коронавірус такі ж, як і в “Укрпошти”. Можна відслідкувати вантаж.Далі Google пропонує мені доставку Meest Express. Заходжу за посиланням “Міжнародна доставка”.Тарифи на послуги міжнародної доставки різняться, обираю “Країни ЄС” Щоб відправити вантаж, потрібно перевірити, чи не містить він заборонені до пересилання предмети та речовини. До посилок застосовуються такі вимоги: розбірливо написана адреса одержувача; наявність супровідних документів з достовірною інформацією: митна декларація CN23 в трьох примірниках. В країни Європи доставка відбувається до дверей отримувача. Можна відслідкувати вантаж.Спробую розрахувати вартість. Натискаю кнопку “Калькулятор”. І тут з'ясовується, що вартість можна розрахувати тільки по Україні.  Журба. Вертаюсь до таблиці тарифів: згідно з нею, відправлення книжок в Чехію мені обійдеться в 585 грн з ПДВ. І, плюс, потрібна митна декларація.Чомусь я і далі схиляюсь до “Укрпошти”.Ще, альтернативним варіантом міжнародної доставки зараз став мобільний додаток TravelPost. Принцип дії сервісу схожий на BlaBlaCar, тільки для посилок. Користувач завантажує додаток на смартфон або просто заходить з компьютера (можна без реїстрації, з фейсбук-профіля), тисне “Хочу надіслати” та заповнює анкету про своє відправлення. Сервіс в автоматичному режимі підбирає людину, яка планує поїхати туди, куди потрібно надіслати відправлення. Ця людина й буде тим самим кур’єром, що доставить вантаж за кордон. Вартість послуги обговорюєте самостійно. Однак відстежити таку міжнародну посилку Ви точно не зможете. Суть та сама, що і в BlaBlaCar - довіра до спільноти. Але там я знайшла того, хто погодився довезти книжки з Луцька до Праги за 380 грн. Відслідкувати пересування свого вантажу чималою кількістю офіційних поштових перевізників  також можна на сайті Posylka.net. А як бути, якщо  такі самі книжки потрібно переправити з Праги до Луцька? Тобто з Чехії до України.Давайте порівняємо, що пропонують нам ці ж поштові перевізники у такому випадку.  TravelPost працює так само. Просто лишаєте заявку на доставку. Сервіс підбирає водіїв і Ви домовляєтесь про ціну.Meest Express пропонує звернутись за телефоном в Чехії: +420 234 28 06 30 UPS працює за тим самим принципом, що і з України. Коштувати це буде, мінімум, 2 250 грн  Нова пошта пропонує ціну в 9400 грн  На сайті Укрпошти є відомості про поштові відділення-партнери. Ось що там зазначено про Česká Pošta s.p.:  “Частковий карантин. Приймання поштових відправлень на експорт здійснюється до тих країн, з якими є транспортне сполучення. Міжнародні реєстровані відправлення доставляються, по можливості, в стандартні терміни. Всі доставні відділення працюють за скороченим графіком до 16:00 і закриті по вихідним. Поштові відділення, які попали в карантин, закриті. Внутрішні реєстровані відправлення залишаються у поштовій скриньці, якщо розміри не відповідають, залишаються у поштовому відділенні, це стосується і звичайної пошти і дрібних пакетів. Відправлення, які потребують підпису, доставляються в конвертах”.На офіційному сайті пошти Чехії читаємо, що починаючи з 4 травня 2020 року, більшість поштових відділень повернеться до початкових годин роботи, включаючи суботу.  Деякі поштові відділення все ще мають обмежений час роботи для населення до 16:00 (загалом 217 поштових відділень), два відділення мають постійне продовження робочого часу в будні дні до 18:00. Це поштові відділення в Празі 1 (на вулиці Jindřišska) та Брно 2 (на вулиці Nádražní). На цих поштових відділеннях суботні перевезення приймаються до 12:00, а в Празі до до 13:00 З 7.00 / 8.00 до 9.00 (згідно з робочим часом) у поштових відділеннях обслуговуються лише клієнти віком понад 65 років або власники картки ZTP - P, старші 50 років, включаючи їх компаньйонів та осіб, які працюють у службах догляду. Також там подається перелік країн, з якими зараз немає сполучення, України в списку немає. Тому розберемось, як відправити посилку з чеської пошти на українську. По-перше, є чотири види посилок: Міжнародна стандартна посилка - відповідає потребам приватних або бізнес-користувачів, які надсилають речі, подарунки, документи або товари за кордон. Вона включає обмежене компенсаційне покриття. Міжнародна застрахована посилка - відповідає потребам відправлення грошей, дорогоцінних металів та каміння, ювелірних виробів, цінних паперів та подібних цінностей. Включає покриття компенсації до заявленої вартості. Міжнародна EMS - експрес-доставка за кордон. International EMS (служба швидкої пошти) доступна для більш ніж 120 країн світу.  Міжнародна комерційна посилка - це швидкий і надійний спосіб транспортування товарів до понад двадцяти європейських країн.  По-друге, обмеження по вазі теж 30 кг.І, по-третє, міжнародна стандартна посилка буде доставлена ​​закордонним оператором поштового зв'язку лише після отримання сертифіката про доставку. Якщо ваш товар не може бути доставлений іноземним оператором поштового зв’язку, ви отримаєте його назад із зазначенням причини, по якій його не вдалося доставити. Розрахуємо вартість. Тобто, поштою Чехії можна відправити ті самі книжки в Україну за 424 крони=453 грн. Також, в Чехії існує такий ще ресурс, як Pošta bez hranic. Вони пропонують доставку в Україну від 145 крон і до 30 кг. Ресурс розрахований на інтернет-магазини. Подивимось, чи вигідно відправити з ними пакунок в приватному порядку. Почитаємо докладніше. Для початку, потрібно зареєструватися і увійти в систему. Відразу після реєстрації на електронну пошту приходять дані  для входу в обліковий запис. Далі, налаштовуємо обліковий запис: чи потрібні безкоштовні етикетки для пакетів, чи є власні;  на які рахунки слід надсилати суми грошових коштів при доставці (пропускаємо, це для інтернет-магазинів); куди (електронна пошта) повинні приходити виписки про доставку готівкою, рахунки-фактури та інформація про незабрані відвантаження. Вводимо одержувача. Далі пропонують упакувати вантаж і відправити на їх відділення. Оскільки мій інтерес суто теоретичний, поки що, то хочу порахувати, у скільки обійдеться доставка. Заходжу в додаток “Калькулятор”. І тут мене чекає неприємний сюрприз: України немає в переліку країн в застосунку. Єдиний спосіб - писати на електронну адресу і чекати на відповідь.  Існує ще варіант - домовитись з водієм рейсового автобуса (тоді передати пакунок коштує від 200 грн). Але, поки кордони України закриті, рейсового сполучення немає. Сподіваюсь, ця інформація стане Вам в пригоді.Бережіть себе та мийте руки з милом.Автор: Катерина Рубан, спеціально для UAPORTAL  
 • Поштові відправлення під час карантину стали доволі актуальною послугою. Оскільки кордони деяких країн (і Україна серед них) все ще закриті, оскільки значна кількість покупок, зустрічей та спілкування відбувається онлайн - поштові перевізники стали невід'ємною частиною нашого  життя.  То кого ж з них обрати? Давайте порівняємо. Скажімо, мені потрібно надіслати книжки подрузі з України  в Чехію. Маленький пакунок 30 см:10см:10см, до 2 кг вагою. Як це зробити?Спочатку я ввожу в пошуковик запит: “поштові відправлення за кордон”. Перше, що мені пропонує Google - сайт Укрпошти.Там читаю: Як відправити посилку за кордон Перевірте, чи вкладення дозволене до пересилання, за посиланням.Перехожу за посиланням:Крім того, що не можна і можна відправити поштою в Чехію, дізнаюсь ще, що більше 30 кг книжок пересилати не можна, та я і не збиралась. Читаю далі. Виберіть поштове відділення, у якому вам буде зручно оформити відправлення. В обласних центрах можна викликати кур’єра, заповнивши форму на сайті.В кілька кліків на інтерактивній карті обираю найближче від себе відділення. Ознайомтеся з правилами митного оформлення.Обираю “фізична особа” (з “юридичною особою” є свої нюанси). Якщо вартість відправлення ≤ 10 тис. євро, митне оформлення проходить без участі відправника. Для відправки вантажу необхідно надати такі документи:- Поштова декларація CN23 (для відправлень з оголошеною цінністю з вкладенням готівки і посилок) - 3 примірники або CN22 (для дрібних пакетів, рекомендованих мішків «М», відправлень з оголошеною цінністю) - 1 примірник.- Документ, що підтверджує походження і вартість товару (товарний або касовий чек). Якщо чека немає, то митниця знаходить такий товар в інтернеті і підтверджує його ціну або видає рішення по вартості товару, ґрунтуючись на ціни на аналогічні товари. При експорті товарів з України митні платежі не нараховуються.Читаю перелік товарів, знаходжу книги: “Експорт. Обмеження за вартістю — до 10 тис. євро. Для експорту книг, виданих понад 50 років тому, потрібно отримати висновок Міністерства культури”. Самостійно оформіть відправлення в мобільному додатку чи особистому кабінеті. Якщо користуватися особистим кабінетом, отримуєте знижку 3% на дрібні пакети та посилки. Роздрукуйте супровідні документи.Якщо оформлюєте посилку у відділенні, підготуйте таку інформацію для заповнення супровідних документів:- ПІБ, повну поштову адресу, індекс і номер телефону відправника;- ПІБ, повну поштову адресу, індекс і номер телефону отримувача.Повна поштова адреса включає країну, область (штат), населений пункт, вулицю, номер будинку й номер квартири.Можна встановити додаток і провести всі операції там, але вантаж все одно нести на пошту. Сплатіть послугу.Так само, можна в додатку і можна у відділенні. Отримайте квитанцію, на якій зазначено трек-номер. Відстежувати відправлення можна на сайті, в особистому кабінеті, у мобільному додатку, чат-боті в месенджері або контакт-центрі за номером 0 800 300 545. Перевірте, чи є трекінг для відправлень, що пересилаються до обраної країни. Перевіряємо. Там можна відразу розрахувати вартість, яка залежить від: ваги, розміру, способу пересилання, типу пересилання і курсу долара. Як бачимо, я заплачу, найменше, 455,91 грн за свої книжки. Оскільки зараз в Україні карантин, читаю, які є обмеження стосовно цього. Взнаю, що не можна пересилати маски і що, у зв'язку з обмеженням пересування між країнами, термін доставки може збільшуватись. За змінами щодо роботи “Укрпошти” під час карантину можна слідкувати тут:  Укрпошта працює на експорт у звичайному режимі під час карантину (оновлюється) Далі, звернемось до Нової пошти. Заходжу на сайт, обираю “Міжнародна доставка”. Поки, все подібне на “Укрпошту”, але є бонус: за кордоном доставка здійснюється кур’єром до дверей адресата. Як оформити відправлення Ознайомтесь з Умовами надання послуг на міжнародну доставку.За посиланням відкривається довгий документ, який розписує як працює доставка, всі права, обов'язки сторін та форс-мажорні обставини. Визначте чи не є Ваше відправлення Забороненим для перевезення.Читаю довгий перелік: від особистих документів до сухого льоду. Книжки - можна. Визначте чи ваше відправлення відповідає під Допустимі габарити.Максимальна вага: 70 кгМаксимальні габарити: Довжина - до 120 см, ширина - до 80, висота - до 69 см Ознайомтесь з Тарифами на доставку.Обираю: “Розрахувати”, ввожу дані. Як бачимо, мінімальна доставка моїх книжок “Новою поштою” - 1200 грн. Для цього: Оформіть заявку в Особистому кабінеті, отримайте номер заявки, передайте посилку в найближчому відділенні “Нова Пошта”. Оплатіть послуги при відправленні Передайте одержувачу трекінг-номер відправлення та попередьте про необхідність оплатити митні платежі в країні призначення Також є мобільний додаток.  Але я, поки що, схиляюсь до “Укрпошти”. Наступним в пошуковику йде UPS.Подивимось, що він пропонує. Заходжу в “Міжнародні відправлення”.1. Ознайомтеся з відомостями про відправленняПід час оформлення міжнародного відправлення потрібно надати детальний опис вмісту відправлення або упаковки. Наприклад, чи швидко псуються продукти, що містяться в ньому? Чи можна вважати їх небезпечними під час транспортування або ж забороненими в певних регіонах? Неточний або неоднозначний опис — це одна з найпоширеніших причин затримок товарів під час митного оформлення. Коли ви вводите відомості про вантаж на сайті ups.com, наш інструмент для здійснення відправлень створює для нього транспортну етикетку, комерційний рахунок-фактуру й інші документи, необхідні для митного оформлення, максимально полегшуючи відправлення. Однак завчасне надання певних даних щодо відправлення допоможе швидше пройти процедуру митного оформлення. Що це за відомості? Детальний письмовий опис вмісту відправлення (наприклад, «50 шайб з нержавіючої сталі діаметром 5 мм», а не просто «обладнання») допоможе правильно заповнити інформацію, необхідну для митного оформлення. Яке призначення продукту? Вам потрібно буде вказати призначення вмісту вашого відправлення: продаж, перепродаж або виробництво. Якщо ви відправляєте документ, для нього не потрібно заповнювати форму комерційного рахунка-фактури. З якого матеріалу й де вироблено продукт? Тут потрібно вказати країну походження продукту. Вона може відрізнятися від країни, з якої продукт відправляється. Необхідно вказувати саме ту країну, в якій продукт було виготовлено. Яка вартість відправлення? Мається на увазі ціна придбання товару, який ви надсилаєте. Ціну необхідно вказувати за одиницю товару та у валюті тієї країни, в якій придбано товар. 2. Ознайомтеся з варіантами доставки.Обрати тип доставки і кількість днів - від 1 до 5. 3. Розрахуйте свої витрати.Програма “Розрахунок часу й вартості” надає інформацію про вартість й час доставки з урахуванням вибраного рівня послуги. Як бачимо, доставка книжок мені обійдеться, як мінімум у 1969,90 грн.Обмеження з експорту через коронавірус такі ж, як і в “Укрпошти”. Можна відслідкувати вантаж.Далі Google пропонує мені доставку Meest Express. Заходжу за посиланням “Міжнародна доставка”.Тарифи на послуги міжнародної доставки різняться, обираю “Країни ЄС” Щоб відправити вантаж, потрібно перевірити, чи не містить він заборонені до пересилання предмети та речовини. До посилок застосовуються такі вимоги: розбірливо написана адреса одержувача; наявність супровідних документів з достовірною інформацією: митна декларація CN23 в трьох примірниках. В країни Європи доставка відбувається до дверей отримувача. Можна відслідкувати вантаж.Спробую розрахувати вартість. Натискаю кнопку “Калькулятор”. І тут з'ясовується, що вартість можна розрахувати тільки по Україні.  Журба. Вертаюсь до таблиці тарифів: згідно з нею, відправлення книжок в Чехію мені обійдеться в 585 грн з ПДВ. І, плюс, потрібна митна декларація.Чомусь я і далі схиляюсь до “Укрпошти”.Ще, альтернативним варіантом міжнародної доставки зараз став мобільний додаток TravelPost. Принцип дії сервісу схожий на BlaBlaCar, тільки для посилок. Користувач завантажує додаток на смартфон або просто заходить з компьютера (можна без реїстрації, з фейсбук-профіля), тисне “Хочу надіслати” та заповнює анкету про своє відправлення. Сервіс в автоматичному режимі підбирає людину, яка планує поїхати туди, куди потрібно надіслати відправлення. Ця людина й буде тим самим кур’єром, що доставить вантаж за кордон. Вартість послуги обговорюєте самостійно. Однак відстежити таку міжнародну посилку Ви точно не зможете. Суть та сама, що і в BlaBlaCar - довіра до спільноти. Але там я знайшла того, хто погодився довезти книжки з Луцька до Праги за 380 грн. Відслідкувати пересування свого вантажу чималою кількістю офіційних поштових перевізників  також можна на сайті Posylka.net. А як бути, якщо  такі самі книжки потрібно переправити з Праги до Луцька? Тобто з Чехії до України.Давайте порівняємо, що пропонують нам ці ж поштові перевізники у такому випадку.  TravelPost працює так само. Просто лишаєте заявку на доставку. Сервіс підбирає водіїв і Ви домовляєтесь про ціну.Meest Express пропонує звернутись за телефоном в Чехії: +420 234 28 06 30 UPS працює за тим самим принципом, що і з України. Коштувати це буде, мінімум, 2 250 грн  Нова пошта пропонує ціну в 9400 грн  На сайті Укрпошти є відомості про поштові відділення-партнери. Ось що там зазначено про Česká Pošta s.p.:  “Частковий карантин. Приймання поштових відправлень на експорт здійснюється до тих країн, з якими є транспортне сполучення. Міжнародні реєстровані відправлення доставляються, по можливості, в стандартні терміни. Всі доставні відділення працюють за скороченим графіком до 16:00 і закриті по вихідним. Поштові відділення, які попали в карантин, закриті. Внутрішні реєстровані відправлення залишаються у поштовій скриньці, якщо розміри не відповідають, залишаються у поштовому відділенні, це стосується і звичайної пошти і дрібних пакетів. Відправлення, які потребують підпису, доставляються в конвертах”.На офіційному сайті пошти Чехії читаємо, що починаючи з 4 травня 2020 року, більшість поштових відділень повернеться до початкових годин роботи, включаючи суботу.  Деякі поштові відділення все ще мають обмежений час роботи для населення до 16:00 (загалом 217 поштових відділень), два відділення мають постійне продовження робочого часу в будні дні до 18:00. Це поштові відділення в Празі 1 (на вулиці Jindřišska) та Брно 2 (на вулиці Nádražní). На цих поштових відділеннях суботні перевезення приймаються до 12:00, а в Празі до до 13:00 З 7.00 / 8.00 до 9.00 (згідно з робочим часом) у поштових відділеннях обслуговуються лише клієнти віком понад 65 років або власники картки ZTP - P, старші 50 років, включаючи їх компаньйонів та осіб, які працюють у службах догляду. Також там подається перелік країн, з якими зараз немає сполучення, України в списку немає. Тому розберемось, як відправити посилку з чеської пошти на українську. По-перше, є чотири види посилок: Міжнародна стандартна посилка - відповідає потребам приватних або бізнес-користувачів, які надсилають речі, подарунки, документи або товари за кордон. Вона включає обмежене компенсаційне покриття. Міжнародна застрахована посилка - відповідає потребам відправлення грошей, дорогоцінних металів та каміння, ювелірних виробів, цінних паперів та подібних цінностей. Включає покриття компенсації до заявленої вартості. Міжнародна EMS - експрес-доставка за кордон. International EMS (служба швидкої пошти) доступна для більш ніж 120 країн світу.  Міжнародна комерційна посилка - це швидкий і надійний спосіб транспортування товарів до понад двадцяти європейських країн.  По-друге, обмеження по вазі теж 30 кг.І, по-третє, міжнародна стандартна посилка буде доставлена ​​закордонним оператором поштового зв'язку лише після отримання сертифіката про доставку. Якщо ваш товар не може бути доставлений іноземним оператором поштового зв’язку, ви отримаєте його назад із зазначенням причини, по якій його не вдалося доставити. Розрахуємо вартість. Тобто, поштою Чехії можна відправити ті самі книжки в Україну за 424 крони=453 грн. Також, в Чехії існує такий ще ресурс, як Pošta bez hranic. Вони пропонують доставку в Україну від 145 крон і до 30 кг. Ресурс розрахований на інтернет-магазини. Подивимось, чи вигідно відправити з ними пакунок в приватному порядку. Почитаємо докладніше. Для початку, потрібно зареєструватися і увійти в систему. Відразу після реєстрації на електронну пошту приходять дані  для входу в обліковий запис. Далі, налаштовуємо обліковий запис: чи потрібні безкоштовні етикетки для пакетів, чи є власні;  на які рахунки слід надсилати суми грошових коштів при доставці (пропускаємо, це для інтернет-магазинів); куди (електронна пошта) повинні приходити виписки про доставку готівкою, рахунки-фактури та інформація про незабрані відвантаження. Вводимо одержувача. Далі пропонують упакувати вантаж і відправити на їх відділення. Оскільки мій інтерес суто теоретичний, поки що, то хочу порахувати, у скільки обійдеться доставка. Заходжу в додаток “Калькулятор”. І тут мене чекає неприємний сюрприз: України немає в переліку країн в застосунку. Єдиний спосіб - писати на електронну адресу і чекати на відповідь.  Існує ще варіант - домовитись з водієм рейсового автобуса (тоді передати пакунок коштує від 200 грн). Але, поки кордони України закриті, рейсового сполучення немає. Сподіваюсь, ця інформація стане Вам в пригоді.Бережіть себе та мийте руки з милом.Автор: Катерина Рубан, спеціально для UAPORTAL  
  May 14, 2020 6478
 • 14 May 2020
  "Нині у готелях скрутні часи. Але коли все закінчиться, не забудьте зупинитися в готелі "Brioni Boutique" в Остраві. Facebook нагадав як рік тому його власник пан Томаш Крчмарж виборов право не обслуговувати громадян держави-агресора",- написав на своїй сторінці Посол України в Чехії Євген Перебийніс.  "Сьогодні в Чехії Конституційний суд прийняв надзвичайно символічне і знакове рішення, яке безпосередньо стосується України. Але про все по порядку. Знайомтеся - це Томаш Крчмарж, власник готелю Brioni Boutique Hotel **** в чеському місті Острава. П'ять років тому він став автором перших антиросійських санкцій в Чехії. 24 березня 2014 року у своєму готелі він вивісив оголошення про те, що через анексію Росією Криму громадян РФ тут поселяти не будуть. Через кілька днів, однак, він змінив умову: громадян Росії готель поселятиме лише в разі, якщо вони письмово заявлять про засудження окупації Криму.   Чеська торговельна інспекція тоді вирішила, що такий підхід є дискримінацією і оштрафувала Т.Крчмаржа на 50 тисяч крон (приблизно 2 тисячі євро). Багато людей тоді пропонувало Томашові, що заплатять цей штраф за нього, але він вирішив, що це справа принципу і потрібно боротися. На його думку, він не зробив нічого поганого - "я вважав це своїм громадянським обов'язком. Якби я мав армію, то запровадив би надзвичайний стан, оскільки в мене її немає, то я роблю те, що можу". "Потрібно нагадувати людям, які погано вчили історію, що може статися, якщо не звертати увагу на деякі речі. Росіяни вже тут колись були. Я їх тут біьше не хочу, ні для себе,ні для своїх дітей. Путін зробив те саме, що перед війною зробив Гітлер в Судетах", - наголошував Т.Крчмарж. Через суд він домігся, що штраф було зменшено до 5 тисяч крон, але й це його не влаштувало. Він наголошував, що навіть в разі, якщо йому доведеться заплатити одну крону, з таким рішенням він не погодиться. Пройшовши цілу низку успішних і неуспішних судових розглядів у різних інстанціях, Томаш довів справу до Конституційного суду. І ось сьогодні було оголошений вердикт найвищої чеської судової інстанції. Конституційний суд постановив, що в цьому випадку про дискримінацію не йшлося. Він відкинув твердження Вищого адміністративного суду про те, що йшлося про національну нетерпимість, а навпаки визнав дії готелю раціональними. Зокрема, суд констатував, що анексія Криму суперечить основоположним принципам міжнародного права, зіславшись на позицію, міжнародних організацій, а також МЗС Чехії. Також чеський Конституційний суд наголосив, що і державні органи дотримуються різних підходів до різних людей в залежності від їхнього громадянства, яке є принципово іншим поняттям, ніж національність. Відмова клієнту з огляду на його етнічне походження або релігію, на думку суду, вважалася б дискримінацією, але з огляду на громадянство - ні. Тепер справа знову повертається до Вищого адміністративного суду, який має переглянути своє попереднє рішення з урахуванням вердикту КС. Таким чином, ми маємо надзвичайно важливий прецедент рішення Конституційного суду країни ЄС, в якому не лише відновлено справедливість стосовно людини, що стала на захист України, але й підтверджено протиправність анексії Росією території України. Рік тому під час візиту до Острави я вже мав можливість особисто потиснути Томашові руку, але сьогодні чудовий привід, щоб ще раз подякувати за його принципову позицію і підтримку України. Також вважаю своїм обов'язком закликати всіх українців і друзів України: в разі, якщо будете в Остраві, зупиніться саме в готелі Brioni і подякуйте Томашові. А готель справді непоганий - 4 зірки і прямісінько в центрі)). Слава Україні!" Джерело: фейсбук Посол України в Чехії Євген Перебийніс   Посилання на фейсбук сторінку Brioni Boutique Hotel ****
 • "Нині у готелях скрутні часи. Але коли все закінчиться, не забудьте зупинитися в готелі "Brioni Boutique" в Остраві. Facebook нагадав як рік тому його власник пан Томаш Крчмарж виборов право не обслуговувати громадян держави-агресора",- написав на своїй сторінці Посол України в Чехії Євген Перебийніс.  "Сьогодні в Чехії Конституційний суд прийняв надзвичайно символічне і знакове рішення, яке безпосередньо стосується України. Але про все по порядку. Знайомтеся - це Томаш Крчмарж, власник готелю Brioni Boutique Hotel **** в чеському місті Острава. П'ять років тому він став автором перших антиросійських санкцій в Чехії. 24 березня 2014 року у своєму готелі він вивісив оголошення про те, що через анексію Росією Криму громадян РФ тут поселяти не будуть. Через кілька днів, однак, він змінив умову: громадян Росії готель поселятиме лише в разі, якщо вони письмово заявлять про засудження окупації Криму.   Чеська торговельна інспекція тоді вирішила, що такий підхід є дискримінацією і оштрафувала Т.Крчмаржа на 50 тисяч крон (приблизно 2 тисячі євро). Багато людей тоді пропонувало Томашові, що заплатять цей штраф за нього, але він вирішив, що це справа принципу і потрібно боротися. На його думку, він не зробив нічого поганого - "я вважав це своїм громадянським обов'язком. Якби я мав армію, то запровадив би надзвичайний стан, оскільки в мене її немає, то я роблю те, що можу". "Потрібно нагадувати людям, які погано вчили історію, що може статися, якщо не звертати увагу на деякі речі. Росіяни вже тут колись були. Я їх тут біьше не хочу, ні для себе,ні для своїх дітей. Путін зробив те саме, що перед війною зробив Гітлер в Судетах", - наголошував Т.Крчмарж. Через суд він домігся, що штраф було зменшено до 5 тисяч крон, але й це його не влаштувало. Він наголошував, що навіть в разі, якщо йому доведеться заплатити одну крону, з таким рішенням він не погодиться. Пройшовши цілу низку успішних і неуспішних судових розглядів у різних інстанціях, Томаш довів справу до Конституційного суду. І ось сьогодні було оголошений вердикт найвищої чеської судової інстанції. Конституційний суд постановив, що в цьому випадку про дискримінацію не йшлося. Він відкинув твердження Вищого адміністративного суду про те, що йшлося про національну нетерпимість, а навпаки визнав дії готелю раціональними. Зокрема, суд констатував, що анексія Криму суперечить основоположним принципам міжнародного права, зіславшись на позицію, міжнародних організацій, а також МЗС Чехії. Також чеський Конституційний суд наголосив, що і державні органи дотримуються різних підходів до різних людей в залежності від їхнього громадянства, яке є принципово іншим поняттям, ніж національність. Відмова клієнту з огляду на його етнічне походження або релігію, на думку суду, вважалася б дискримінацією, але з огляду на громадянство - ні. Тепер справа знову повертається до Вищого адміністративного суду, який має переглянути своє попереднє рішення з урахуванням вердикту КС. Таким чином, ми маємо надзвичайно важливий прецедент рішення Конституційного суду країни ЄС, в якому не лише відновлено справедливість стосовно людини, що стала на захист України, але й підтверджено протиправність анексії Росією території України. Рік тому під час візиту до Острави я вже мав можливість особисто потиснути Томашові руку, але сьогодні чудовий привід, щоб ще раз подякувати за його принципову позицію і підтримку України. Також вважаю своїм обов'язком закликати всіх українців і друзів України: в разі, якщо будете в Остраві, зупиніться саме в готелі Brioni і подякуйте Томашові. А готель справді непоганий - 4 зірки і прямісінько в центрі)). Слава Україні!" Джерело: фейсбук Посол України в Чехії Євген Перебийніс   Посилання на фейсбук сторінку Brioni Boutique Hotel ****
  May 14, 2020 30819