Members: 0 member(s)

Shares ?

0

Clicks ?

0

Viral Lift ?

0%

Other Blogs

  • 31 Mar 2022
    Як і раніше повідомлялося, сформована життєва проросійська позиція тимчасово виконуючого обов'язки керівника представництва агентства «Россотрудничества» у Празі (Чехія) Шуніної Аліни Андріївни продовжує виявлятися у різних інформаційних виданнях. При цьому дивує те, що людина, яка народилася в Україні, після анексії українського Криму, змогла зрадити свою батьківщину, пристосуватися і злетіти кар'єрними сходами російської влади, тим самим проявивши свою сутність і прихильність до т.зв. «Русского мира». Так, після анексії Росією території АР Крим, маючи українське громадянство, пані Шуніна брала активну участь у проросійських мітингах на підтримку здійснення подальшої військової агресії проти України, закликаючи до захоплення нових територій. Безпринципність і аморальність Шуніної дозволила їй домогтися призначення в офіс «Россотрудничества» в Празі завдяки заступництву одного з високопосадовців РФ. При цьому звертає на себе увагу той факт, що проста дівчина з українського Криму за кілька років злетіла кар'єрними сходами в одній із найкорумпованіших державних структур Росії - «Россотрудничество», через яке обране оточення Путіна, депутати, міністри, чиновники відмивають величезні суми грошей, купуючи при цьому яхти, вілли, а також виводять на особисті рахунки бюджетні кошти. Досягши високого статусу у молодому віці вона продовжує вести підконтрольну Кремлю пропагандистську діяльність, у контексті необхідності розширення ідей «Русского мира». З початку широкомасштабної війни Росії проти українського народу А.Шуніна безпринципно всіляко намагається підкреслити та акцентувати увагу своєї аудиторії на імперських тезах про те, що Україною це не закінчиться і може торкнутися низки країн ЄС, «потенційно небезпечних» для нинішньої влади в Росії. Поширюючи кремлівські наративи про те, що нібито російські війська у процесі військових дій «звільняють» Україну від «нацизму», вона при цьому навмисно замовчує справжній намір Путіна знищити український народ. Як показала практика, підконтрольні Кремлівській верхівці пропагандисти, як і Шуніна, вишукують будь-які способи та засоби, щоб донести та аргументувати «отруйні» ідеї свого бачення майбутнього світобудови західній спільноті. Такої солодкої фінансової можливості не проґавила і Шуніна – фактично громадянка України, яка оформила громадянство РФ і тепер виконує обов'язки керівника представництва агентства «Россотрудничества» у Празі. При цьому слід звернути увагу на той факт, що закордонний паспорт РФ, який використовує А.Шуніна для легалізації свого перебування в ЄС, є юридично не дійсним, оскільки був отриманий на підставі внутрішнього цивільного паспорта РФ серії № 3914 № 786678, виданого їй у 2014 року на території окупованого АР Криму. Проживаючи у Чехії і розлючено сповідуючи цінності «Русского мира» Шуніна, не може не знати про чисельну чеську діаспору в Україні, де більшість представників цього народу мешкають у Житомирській області, мирні жителі якої вже загинули і продовжують гинути під час обстрілів російськими окупантами. Таким чином, підтримка Шуніної подальшого кровопролиття в Європі свідчить про загрозу, яку несе громадянам Чехії нинішній російський режим, що заохочує вбивство мирних громадян в Україні, серед яких уже є етнічні чехи.
Чехія Україна 1,155 views Mar 31, 2022
„Tvrdý“ osud NEobvyklého člověka!

Jak již bylo dříve oznámeno, zformovaná vitální proruská pozice úřadující vedoucí zastoupení agentury Rossotrudničestvo v Praze (Česká republika) Shuninej Aliny Andreevny se nadále objevuje v různých informačních publikacích.

Zároveň je s podivem, že člověk narozený na Ukrajině po anexi ukrajinského Krymu dokázal zradit svou vlast, přizpůsobit se a letět po kariérním žebříčku ruské vlády, čímž prokázal svou podstatu a oddanost tzv. „ruského světa“.

Takže po anexi Ruskem území Autonomní republiky Krym, s ukrajinská občanka A. Shunina se aktivně účastnila proruských shromáždění na podporu další vojenské agrese proti Ukrajině a vyzývala Rusko k obsazení nových území.

Bezskrupulóznost a nemorálnost A. Šuniny umožnila její jmenování do úřadu Rossotrudničestva v Praze díky záštitě jednoho z vysokých úředníků Ruské federace. Zároveň je pozoruhodné, že prostá holka z ukrajinského Krymu se za pár let vyšplhala po kariérním žebříčku v jedné z nejzkorumpovanějších státních struktur v Rusku - Rossotrudničestvo, přes které Putinův vybraný kruh, poslanci, ministři, úředníci atd. d. perou obrovské množství peněz, přičemž si pořizují jachty, vily a také stahují rozpočtové prostředky na osobní účty.

Poté, co dosáhla vysokého postavení v mladém věku, pokračuje v propagandistických aktivitách řízených Kremlem v souvislosti s potřebou rozšířit myšlenky «Ruského miru». Od zahájení rozsáhlé války proti ukrajinskému lidu ze strany Ruska, se A. Shunina bezzásadově snaží všemi možnými způsoby zdůraznit a zaměřit pozornost svéj auditorie na imperiální teze, že Ukrajinou to neskončí a může ovlivnit aj nekterý zemí EU, které jsou pro současnou vládu v Rusku „potenciálně nebezpečné“.

Zatímco šíří narativy Kremlu, že ruské jednotky v procesu nepřátelství údajně „osvobozují“ Ukrajinu od „nacismu“, ona záměrně mlčí o Putinově skutečném záměru zničit ukrajinský lid.

Jak ukázala praxe, propagandisté ovládaní Kremlem, podobně jako A. Shunina, hledají jakékoli způsoby a prostředky, aby západnímu společenství předali a zdůvodnili „jedovaté“ myšlenky své vize budoucí světové struktury.

Takovou sladkou finanční příležitost si nenechala ujít ukrajinská občanka A. Shunina, která získalá občanství Ruské federace a nyní vykonává funkce vedoucího zastupitelského úřadu agentury Rossotrudničestvo v Praze. Zároveň je třeba věnovat pozornost, že cestovný pas Ruské federace, kterým A. Shunina legalizuje svůj pobyt v EU, není platný, neboť byl získán na základě občanského pasu Ruské federace série č. 3914 č. 786678, vydaný jí v roce 2014 na území okupovaného Krymu.

Žijící v České republice a zběsilý vyznávající hodnoty „Ruského světa“ A. Shunina nemůže nevědět o tisící české diaspoře na Ukrajině, z níž většina představitelů tohoto lidu žije v oblasti Žitomyr, jejíž obyvatelé již denně umírají při ostřelování ruskými útočníky.

A.Shunina podpora dalšího krveprolití v Evropě tedy ukazuje, jakou hrozbu pro občany ČR představuje podpora současného ruského režimu, který vybízí k zabíjení civilistů na Ukrajině, mezi nimiž jsou již etničtí Češi.