Knowledgebases

  • Довгострокову візу(віза на перебування строком понад 90 днів, тип візи D)  надає Міністерства Внутрішніх Справ ЧР на заяву іноземця, який хоче перебувати на території ЧР з конкретною метою, яка вимагає перебування на території більше як на протязі 3 місяців. Цією метою може бути, напр. працевлаштування, підприємницька діяльність, навчання, дослідження тощо.  У Чеській Республіці згідно з чинним законодавством (№. 2/1969 Зб.), Центральним відповідним органом щодо проживання іноземців є Міністерство внутрішніх справ. Багато корисних порад та інформацію про умови перебування іноземців в Чехії, можна знайти на веб-сайті Міністерства внутрішніх справ та міграційного порталу. Прийняття рішення щодо надання довгострокової візи регулюється Законом про перебування іноземців (Закон № 326/1999 Зб.). Цей закон передбачає, що регулювання процесом оформлення віз та дозволу на проживання розділене між Міністерством внутрішніх справ і Міністерством закордонних справ. Повний текст закону можна знайти на веб-сайті Міністерства внутрішніх справ http://www.mvcr.cz Ухвалення рішення щодо заяв на довгострокові візи (для перебування понад 90 днів) і дозволу на довгострокове та постійне місце проживання знаходиться в компетенції Департаменту з питань притулку та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ ЧР. Іноземець подає заяву встановленої форми, як правило, в представництві ЧР ; громадяни країн, вказаних в розпорядженні Міністерства Внутрішніх Справ, виданому на основі положення § 182 абз.1 пункт f закону «Про іноземців», можуть подати заяву також в іншому представництві, ніж в державі, громадянином якої являється іноземець, або яка йому видала паспорт, або в державі, в якій він має дозвіл на довгострокове чи постійне проживання.1 Розпорядження № 429/2010 Зб. зак. ЧР містить вищевказаний список країн, і його можна знайти, наприклад, на http://www.mvcr.cz (Законодавство - Збірка законів). Строк розгляду заяви – 90 днів з моменту подачі заяви, в особливо складних випадках – 120 днів з моменту подачі заяви (§ 170 абз. 6 закону «Про іноземців»). Строк розгляду заяви про надання довгострокової візи з метою навчання, педагогічної діяльності або досліджень складає 60 днів з моменту подачі заяви. 30 днів розглядається прохання про надання візи терпимості. Іноземець, який отримав довгострокову візу, у відповідності з Постановою Європарламенту і Ради ЄС № 265/2010 має право на підставі цього дозволу вільно пересуватися по території країн Шенгенської угоди протягом 3 місяців в рамках одного півріччя, з якої дати воно не починалося. Документи для отримання довгострокової візи в Чеську Республіку: З заявою з проханням про надання довгострокової візи в ЧР потрібно докладати такі документи, як: діючий закордонний паспорт; документ, який підтверджує мету перебування на території Чехії; -           якщо метою перебування є працевлаштування – іноземець пред’явить дозвіл на працевлаштування або в заяві вкаже вхідний номер заяви про видання дозволу на працевлаштування, і в якому центрі зайнятості він подав заяву на видачу такого дозволу – не вимагається тільки у випадках, в яких згідно з законом «Про зайнятість» дозвіл на працевлаштування не являється умовою для працевлаштування (§ 98 закону № 435/2004 Зб. зак.), -           якщо метою перебування є підприємницька діяльність – іноземець пред’явить документ про запис у відповідний реєстр, список чи облік – тобто документ про запис до Підприємницького реєстру, Торгового реєстру або відповідного реєстру, списку або обліку осіб, які займаються підприємницькою діяльністю згідно з іншими правовими нормами ; документи, що підтверджують фінансове забезпечення іноземця(§ 13 закону «Про іноземців») на весь термін його перебування в країні; розрахунок необхідної суми, яка вказується в підтвердженні, проводиться у відповідності з величиною прожиткового мінімуму  встановленого законом № 110/2006 Зб. зак.; документ, що підтверджує забезпечення іноземця житлом(§ 31 закону «Про іноземців»). Документ, з якого очевидно право власності на будинок або квартиру, або засвідчене нотаріально згода власника житла про проживання в ньому іноземця; 2 фотографії встановленого зразка. На першу вимогу іноземець повинен надати також довідку про несудимість на території тієї країни, де він проживав постійно останні 3 роки, та медичну довідку, яка підтверджує, що він не хворий ніякими серйозними захворюваннями. Після отримання позитивного рішення щодо видачі довгострокової візи іноземець зобов’язаний надати поліс медичного страхування, який буде дійсний на весь термін перебування в ЧР. Вимоги щодо фінансових розмірів страхового поліса визначаються § 180j абз. 1 і 6 закону «Про іноземців». Також обов’язковою умовою для отримання довгострокової візи є зняття відбитків пальців і фотографування. Отримані дані вносяться разом з усією запропонованою іноземцем інформацією при подачі документів на візу в його біометричний паспорт (окремо в закордонний паспорт громадянина візи даного типу не вклеюють, як це було раніше). За подання заяви про видачу паспорта необхідно буде оплатити адміністративний збір. Для того щоб продовжити довгострокову візу, іноземні громадяни, які вже перебувають на території Чеської Республіки, подають заяву в уповноважене у справах іноземців відділення МВС. До заяви додаються ті ж документи, що і у випадку з першою подачею на довгострокову візу. Цілі перебування іноземців у Чехії по довгостроковій візі - коротка інформація: Працевлаштування. для отримання довгострокової візи з цією метою необхідно надати документ, що підтверджує дозвіл на працевлаштування або, якщо мова йде про продовження вже наявної робочої візи, рішення про продовження дозволу на працевлаштування. Для працевлаштування в ЧР необхідно отримати так звану зелену або синю карту. Підприємницька діяльність. для отримання довгострокової візи необхідно надати документи, що визначаються § 31закону «Про іноземців» абз. 1 бук. a), d) та e), документ про доходи та забезпечення житлом іноземця та всіх осіб, справи яких будуть розглядатися;  підтвердження про запис у відповідний реєстр фірм; підтвердження про відсутність боргів, несплати податків, платіжне доручення щодо сплати податків та інше. Возз’єднання сім’ї. стандартний перелік документів на отримання довгострокової візи, а також підтвердження родинних зв’язках, згода батьків про перебування дитини на території ЧР з іншим батьком або його законним представником, підтвердження про фінансове забезпечення всієї родини. Отримання освіти (студентська віза). подається стандартний перелік документів, а також у разі неповноліття заявника згода батьків на його перебування в ЧР, підтвердження про фінансове забезпечення. Отримати довгострокову студентську візу можна тільки тоді, коли отримання освіти заявником буде здійснюватися в закладі, акредитованому Міністерством освіти ЧР. Науково-дослідна діяльність. стандартні документи, договір про прийом іноземця для здійснення науково-дослідної роботи, гарантійний лист від приймаючої організації, яка бере на себе всі витрати, пов’язані з перебуванням іноземця на території ЧР. Ministerstvo vnitra České republiky  
    Jan 29, 2017 3276
  • З 01.01.2014 року вступив в силу новий Закон № 186/2013 Збірка законів “про громадянство” Чеської республіки (далі - «Закон»), який також охоплює способи набуття та позбавлення громадянства Чеської республіки. Підстави набуття громадянства Чеської республіки: За народженням - у день народження хоча б один з батьків повинен бути громадянином Чеської республіки, незважаючи на місце народження (Ст. 4-5 Закону) Внаслідок встановлення батьківства 1) батько дитини є громадянином ЧР, але мати не є громадянкою ЧР, але є громадянкою іншої країни члена ЄС, Швейцарії, Ісландії, Норвегії або Ліхтенштейну, або вона має дозвіл на постійне проживання на території ЧР - у даному випадку дитина отримує громадянство ЧР з дати підписання загальної згоди батьків про встановлення батьківства громадянина ЧР (декларація) (Ст. 7, п. 1 Закону). 2) батько дитини є громадянином ЧР, але мати не є громадянкою ЧР, та не є громадянкою іншої країни члена ЄС, Швейцарії, Ісландії, Норвегії або Ліхтенштейну, та вона немає дозвіл на постійне проживання на території ЧР - у дану випадку є можливість скористатися двома наступними можливостями: а) батьки повинні подати декларацію (загальну згоду батьків про встановлення батьківства громадянина ЧР) та генетичну експертизу, яка доводить батьківство громадянина ЧР (Ст. 7, п.2 Закону) б) батьки повинні подати декларацію (загальну згоду батьків про встановлення батьківства громадянина ЧР) та подати заяву на отримання громадянства ЧР для своєї дитини (Ст. 28 Закону). Внаслідок усиновлення - хоча б один з прийомних батьків повинен бути громадянином ЧР; у випадку, якщо рішення про усиновлення було надано іншою державою, даний документ повинен бути визнаний органами ЧР (Ст. 8-9 Закону). Поданням Декларації Даним способом може набути громадянство ЧР особа, яка належить до наступної категорії : 1) особа, яка була до 01.01.2014 року позбавлена чеського або чехословацького громадянства (ст. 31 Закону) - за винятком тих осіб, які були позбавлені чехословацького громадянства: а) на підставі конституційного декрету президента республіки № 33/1945 Збірка законів про чехословацьке громадянство осіб німецької та угорської національності, або б) на підставі договору між Чехословацькою республікою та РССР про Закарпатську Україну № 186/1946 Збірка Законів. в) або тих осіб, які мали чехословацьке громадянство та 01.01.1969 року стали громадянами Словацької соціалістичної республіки, або після 01.01.1969 року набули громадянство Словацької соціалістичної республіки або Словацької республіки та до сих пір є їх громадянами. Декларацію згідно зі Ст. 31 Закону може подати також колишній чехословацький громадянин, який мав постійне місце проживання на території Чеської республіки або Чеської Соціалістичної республіки до моменту виїзду в третю країну, за умови, що особа не набула громадянства Словацької республіки. 2) особа, яка до 31.12.1992 року була громадянином Чеської та Словацької Федеративної Республіки та одночасно не була ні чеським ні словацьким громадянином (Ст. 32 Закону) - нагадуємо, що набуття громадянства ЧР даним способом не буде можливим для осіб, які набули громадянство Словацької Республіки - особа, яка є прямим нащадком колишнього громадянина ЧР (див.п.2), може отримати громадянство ЧР даним способом за умови, що не набула чеське або словацьке громадянство. 3) особа, яка народилась у період з 01.10.1949 - 07.05.1969рр. за межами території Чехословацької республіки та один з батьків на момент народження був чехословацьким громадянином та 01.01.1969 набув чеське громадянство. У даному випадку декларацію можливо було подати тільки до 01.01.2015 року (Ст. 33 Закону). 4) особа, яка неправомірно отримала свідоцтво про громадянство ЧР, про що не усвідомлювала, та за умови, що дане свідоцтво не було скасовано у періоді 10 років від дня видачі (Ст. 34 Закону). 5) особа не пізніше 3 років після досягнення віку 18 років за умови : а) наявності дозволу на постійне проживання на території ЧР б) не пізніше від віку 10 років до дня подання декларації, мінімально дві третини періоду особа легально знаходиться на території ЧР в) відсутності судимості Також дану декларацію (згідно з п.5) можливо було подавати особі старше 21 року, яка виконує всі вищезгадані умови (за виключенням віку), але тільки до 01.01.2015 року. Громадянство Чеської республіки також можна набути наданням (Ст. 11-30 Закону), дитині молодше 3 років, яка була знайдена на території ЧР відповідно до Ст. 10 Закону та внаслідок встановлення над дитиною будь-якого виду опіки в Чеській республіці.   Подвійне громадянство: Закон про громадянство Чехії не перешкоджає мати подвійне громадянство, тобто новий закон допускає збіг громадянства двох чи навіть більше країн. При цьому не важливо, чи громадянин Чехії матиме громадянство якоїсь іншої країни Європейського союзу, чи країни поза ЄС.  Відповідно до нової вимоги від 1 січня 2014 року, особи, які хочуть здобути чеське громадянство, мають скласти письмовий іспит з чеської мови, іспит із чеських реалій, потрібно мати в повному порядку сплату податків і забезпечене медичне страхування. Для отримання чеського громадянства потрібно також безперервно жити в країні упродовж щонайменше 5 років(ПМЖ), мати бездоганні стосунки з поліцією, тобто не порушувати чинне законодавство з правилами дорожнього руху включно. Документи, що були видані органами третьої держави, які заявник додає до своєї декларації, повинні бути офіційно перекладені на чеську мову (за виключенням для документів виданих словацькою мовою) та мати необхідні засвідчення. Більш детальніше про те, як отримати чеське громадянство читайте в нашій статті  Текст закону “Про громадянство Чеської Республіки” на чеській мові  
    Jan 29, 2017 2157
  • Шенгенська віза надається іноземцю, який задовольнить усі умови вступу і перебування на території усіх держав Шенгенської угоди  і який планує перебувати на цій території  не більше як 90 днів на протязі 180 днів з моменту першого вступу на територію Шенгенського простору. Максимальний строк дії короткострокової візи може бути 5 років. Дипломатичне представництво ЧР є компетентним у видачі шенгенської (короткострокової) візи тільки у випадку, якщо: а) ЧР є головною або єдиною метою поїздки заявника,  b)  є першою державою Шенгену, в яку заявник прибуде у випадку, якщо неможливо встановити основну мету подорожі та планується перебування у декількох країнах Шенгенського простору, а в ЧР буде перебувати найдовше. Якщо ЧР не є компетентною у наданні шенгенської (короткострокової) візи, консульський співробітник має право направити Вас до дипломатичного представництва компетентної країни Шенгену. Заяву розглядає і видає рішення консульство відповідної країни-члена ЄС, на території якої заявник має дозвіл на проживання. Консульство відповідної країни розгляне заяву, подану громадянином третьої країни, який законно знаходиться на її території, але не має дозвіл на проживання, і видає рішення у випадку, якщо заявник обґрунтував подання заяви в цьому консульстві. Строки візової процедури  Заяви на оформлення короткострокових віз до 90 днів перебування відповідно до візового кодексу звичайно розглядаються до 15 днів, але в окремих випадках процедура може бути продовжена до 60 днів.  Для громадян України відповідно до розширеної Угоди між ЄС та Україною «Про спрощення видачі віз» від 1.07.2013 року, що визначає стандартний термін візової процедури до 10 календарних днів, який в окремих випадках може сягати до 30 календарних днів. Рекомендуємо подавати заяву мінімально за 15 днів до дня початку запланованої подорожі. Заява, що подана у короткий термін, не може бути обов’язково опрацьована вчасно. Власники багаторазових віз можуть подати заяву перед закінченням строку дії  своїх віз за умови, якщо строк дії візи не менше 6 місяців. Узгоджений список додаткових документів – реквізити для подачі заяви на візу  Дипломатичне представництво країн-учасниць Шенгенської угоди запровадили єдиний узгоджений список додаткових документів (далі «Узгоджений список»). Всі документи заявники повинні надати разом з заявою на отримання шенгенської візи. Метою вищенаведеного – є об’єднання місцевої практики видачі віз.  Перелік необхідних документів знайдете у нашому підрозділі «Шенгенська віза». Дані, що наведені у розділі чітко відображають положення та інформацію, що міститься в Узгодженому списку. Всі документи не повинні бути старші ніж 180 днів, за виключенням закордонного паспорта та довірених до нього документів ВРАЦС, фотокартки (якщо не є актуальною) та запрошення, що засвідчено компетентним органом Поліції у справах іноземців ЧР. Поліція у справах іноземців під час паспортного контролю має право попросити пред’явити вищевказані документи, а також поліс медичного страхування. Візова анкета Бланк заяви безкоштовно Ви  можете отримати у Консульському відділі або її електронний зразок завантажити з нашого порталу(добавити гіперактивне посилання)  Також можуть бути прийняті зразки візових заяв інших країн-членів шенгенської зони. Візову заяву потрібно заповнювати розбірливо печатними латинськими літерами. Заяви, які заповнені нерозбірливо або не повністю – не приймаються. Фотокартка На заяві у відповідному місці повинна були приклеєна кольорова фотокартка відповідного розміру (35Х40мм), та яка має бути актуальною. Запрошення Розрізняється 2 типи запрошень: 1. Формальне запрошення, що засвідчено компетентним органом Поліції у справах іноземців ЧР  (оригінал та копія), яке дійсне на період на який запрошується заявник та може бути використано повторно, замінює частину зазвичай потрібних документів. Фізична або юридична особа виходячи з даного запрошення зобов’язується під час перебування іноземця на території ЧР сплатити  витрати, що пов’язані з харчуванням іноземця проживанням іноземця наданням медичних послуг або транспортуванням останків перебуванням заарештованого іноземця та його виїздом У запрошенні, яке засвідчено Поліцією у справах іноземців, у графі «кількість днів перебування», максимально можлива зазначена кількість може бути 90 днів, навіть у разі наявності кількарічного періоду, на який заявник запрошується. 2. Звичайне запрошення (оригінал або копія) - підтверджує тільки мету перебування   Подорож дітей У разі подорожі до Чехії осіб молодше 18 років у супроводі тільки одного з батьків, необхідно надати нотаріально засвідчену згоду іншого з батьків на виїзд. У випадку подорожі особи до 18 років без супроводу батьків, необхідно надати нотаріально засвідчений довіл обох батьків на виїзд дитини. Продовження строку дії шенгенської (короткострокової) візи Подати заяву на продовження строку дії шенгенської короткострокової візи можливо тільки у виняткових і виправданих випадках до органів Поліції у справах іноземців відповідно до місця перебування. Заява подається не раніше 30 днів, але не пізніше 3 днів до витікання терміну діючої візи. Строк перебування неможливо продовжити, якщо причина для цього не виправдана, або якщо метою продовження візи є зміна мети перебування, а також, якщо були виявлені доводи для відміни візи. Заява на продовження шенгенської короткострокової візи не може бути подана до дипломатичних представництв ЧР. Інше У разі подорожі більш ніж однієї особи з одним закордонним паспортом (наприклад, батьки з дитиною до 15 років), кожен заявник подає окрему заяву на візу. Замість неповнолітньої особи заяву на візу може подати один з батьків, або інших законний представник. Його підпис на заяві потрібен тільки у тому випадку, якщо він не подорожує у його супроводі.   Ministerstvo vnitra České republiky mzv.cz
    Jan 21, 2017 806